ABOUT US

Contact Us

Tel: +86-20-84760389  
Fax: +86-20-84769619
E-mail: info@huaer-gz.com
Address: No. 715 Xiangnan Ave, Nancun Town, Panyu District, Guangzhou City, CHINA

Contact Us

Guangzhou Panyu Dahua Noodle Line Machine Machinery Co.,Ltd.
Address: No. 715 Xiangnan Ave, Nancun Town, Panyu District, Guangzhou City, CHINA
Tel: +86-20-84760389  
Fax: +86-20-84769619
E-mail: info@huaer-gz.com

© 2023 Baidu - GS(2021)6026号 - 甲测资字11111342 - 京ICP证030173号 - Data © 百度智图
20 米